Gröna tak på Frankfurts flygplats

En av världens största flygplatser, Frankfurt, har installerat ett omfattande system av gröna tak på omkring 40 000 m2. Avsikten är att förbättra luftkvalitet, temperaturreglering samt att generera upplevelsekvaliteter. Taken minskar buller från flygen – en studie har visat att bullret kan reduceras med omkring 5 dB vid ett tak på 10 cm tjocklek¹. Läs mer: Greenroofs.com. ¹Dunnett, N., and N. Kingsbury. 2004. Planting green roofs and living walls. Timber Press, Inc., Portland, Ore.