Nauener Platz, Berlin

När Nauener Platz i Berlin byggdes om mellan 2006 och 2009 användes ett ljudlandskapstänkande genom hela projektet. Detta resulterade bland annat i platsanpassade bullerskärmar utformade som gabioner, och även sittmöbler med integrerade högtalarljud. Projektet vann European Soundscape Award 2012. Konsortiet för ljudlandskap leddes av Prof. Dr. Brigitte Schulte-Fortkamp, Technische Universität Berlin. Läs mer om projektet: Sonic Agents ,Berlin Sonic Places och Projektrapport.