Nyheter

Ny avhandling om representation av ljud

Publicerad: 2019-02-02

I en ny lic-avhandling i arkitektur utvecklas nya verktyg och metoder för att representera och kommunicera med ljud.  Pdf

Hällgren, Nina (2019). Designing with Urban Sound: Exploring methods for qualitative sound analysis of the built environment. Lic.-avh. Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, 2019

Ny avhandling om ljudkonst

Publicerad: 2019-02-02

Ny avhandling som utvecklar förståelsen för transversala processer inom ljudkonsten.  Länk

Stjerna, Åsa (2018). Before sound: transversal processes in site-specific sonic practice. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2018

 

Kan högtalarljud förbättra upplevelsen av buller?

Publicerad: 2019-02-02

Forskning i Australien har undersökt om högtalarljud kan användas för att förbättra upplevelsen av buller. Projektet provade två metoder, dels att “stämma om” buller, och dels aktiv bullerreducering (d.v.s. utsläckning av bullrets vågfaser). En etnografisk studie gav insikter om hur upplevelsen påverkades. Forskningsrapporten finns online och innehåller länkar till intressanta ljudexempel.