Landart Park Buitenschot, Amsterdam

En ny landningsbana som byggdes på Amsterdam’s Schiphol Airport ledde till omfattande bullerproblem för omgivningen, men man märkte att störningen minskade när bönderna hade plogat sin mark. I ett projekt där akustik och landskapsarkitektur kombinerades byggdes Landart Park Buitenschot. Projektet bygger på att marken kring flygplatsen fåras, vilket fångar upp buller och samtidigt är parken Europas största labyrint. Av: H + N + S Landscape Architects, Paul de Kort, TNO, Witteveen+Bosch och Nijemijer & Mocking. Läs mer på Smithsonian.