Nyheter

Nytt examensarbete om kopplingen mellan bullerproblematik och projektering (vt2014)

Publicerad: 2014-05-26

Andersson, Fredrik, 2014. Bullerproblematik och akustisk design : projektering som verktyg för att bearbeta högre ljudnivåer. Grundnivå, G2E. Alnarp: SLU, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.