Nyheter

Workshop den 27e november 2013

Publicerad: 2013-10-15

Inbjudan_Sweco_200I våras anordnade Sweco en paneldebatt på temat ”Ljudmiljö i den hållbara och attraktiva staden”. Läs sammanfattning här. Den 27e november anordnas en uppföljande workshop i Malmö av SWECO och SLU, inom ramarna för forskningsprogrammet FUSE.

Syftet med workshopen är att:
Skapa nätverk och arbetsgrupper som tar sig an stadens ljudlandskap på olika sätt.
Embryo till ett eller flera uppslag av samarbets-/utvecklingsprojekt mellan individer och organisationer.
Ta fram en plan för det fortsatta arbetet (i en eller flera konstellationer).