Nyheter

Ny forskning: Kafébrus bra för kreativiteten

Publicerad: 2012-08-07

news1Ny forskning visar att kafébrus kan ha en positiv effekt för det kreativa tänkandet. Kafémiljön visade sig i undersökningen stimulera högre kreativ förmåga – särskilt för dem som redan var kreativa. Läs mer här.

 

Rapport från konferensen Designing Soundscape for sustainable urban development

Publicerad: 2012-08-07

Soundscape Conference

Designing Soundscape for Sustainable Urban Development is a hands-on conference on the promotion of soundscapes of high acoustic quality in urban planning and design. The two-day programme includes plenary lectures, workshops on successful soundscape cases, and field trips to experience locations. Welcome to Stockholm, the first European green capital.

I Oktober 2010 hölls en konferens i Stockholm där planering av ljud utifrån kvalitets- och upplevelseperspektiv var i centrum. Konferensens innehåll sammanfattades sedemera i följande pdf.