Nyheter

10 mars 2012 – Hur ska bullret klaras i H+området?

Publicerad: 2012-03-10

hd-logo1Hur ska bullret klaras i H+området? Artikel i Helsingborgs Dagblad 10 mars 2012.

För att kunna bygga så många bostäder som tänkt i H+området krävs avsteg från riktvärdena för trafik- och industribuller. Men länsstyrelsen ifrågasätter den föreslagna bullerpolicyn. Av Jonas Nilsson. Länk till artikeln har upphört.