Revoicing the striated Soundscape (2012) – Jordan Lacey

Revoicing the Striated Soundscape, Melbourne, är ett projekt där ett befintligt ljudlandskap omförhandlas genom att luftkonditioneringsapparater kommer till liv och börjar kommunicera med förbipasserande. Detta ger en ny sorts röst i Melbourne, där bruset från luftkonditioneringar är ett ständigt närvarande inslag. Istället för en monoton, surrande monolog tillåts nu andra ljud att komma fram, och det uppstår en känsla av dialog mellan staden och dess invånare. Klippet inleds med ett utsnitt av Melbournes generella Ljudlandskap.
Läs mer