Nyheter

Vegetation och ljudmiljö

Publicerad: 2011-06-28

Ny kandidatuppsats om vegetationens påverkan och potential i stadens ljudlandskap:

Henriksson, Josefin. 2011. Vegetation och ljudmiljö. Kandidat vid Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. SLU, Alnarp.