Nyheter

Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad

Publicerad: 2011-05-13

ljudmiljo_halsa-185

I denna skrift samlas aktuell forskning och kunskap om hur omgivningens ljud påverkar hälsa och välbefinnande i våra boende- och livsmiljöer. Här möts olika perspektiv på stadsplanering och urbana ljudmiljöer och förslag presenteras till tolkningar av städernas ljudlandskap och hur dessa skall kunna införlivas med modern stadsplanering i dagens värld. (116s) Boken kan beställas från projektledare@ljudcentrum.lu.se och kommer snart att finnas tillgänglig som nedladdningsbar pdf-fil från Ljudmiljöcentrums hemsida.

Texter av Gunnar Cerwèn, Björn Hellström, Peter Währborg,Patrik Grahn, Per Hedfors, Jacob Kreutzfelt,Jonathan Stoltz, Jan O Mattson, Jonas Björk, Kerstin Rydell-Andersson & Erik Skärbäck.


Professor i urban ljuddesign

Publicerad: 2011-05-13

bjorn_hellstromDen 28e mars i år (2011) höll Björn Hellström sin installationsföreläsning som professor vid Konstfack. Föreläsningen handlade om ljudet som konstnärligt uttryck samt om visioner kring undervisning och forskning i ämnet.

Länk: Björn Hellströms hemsida.