Nyheter

Utställning – Urban Green

Publicerad: 2011-03-04

Urban Green är en installation som väcker frågor om stadens försummade platser och våra sinnen. Ljus, ljud och doft är av naturen gränsöverskridande. Genom sin transparens och föränderlighet är de viktiga kvaliteter i den urbana miljön; kvaliteter som även kan kopplas till sociala, kulturella, estetiska och rumsliga värden.

Under bron på Östra Järnvägsgatan presenteras en konceptuell installation om sambanden mellan stad–natur–kultur. Genom ljus, ljud och doft konfronterar vi platsen med nya betydelser, sammanhang, villkor och möjligheter. Gaturummet ovan bron, på Kungsgatan, utgörs av ett populärt gångstråk som förbinder City med Kungsholmen. Under bron skapas en temporär passage för möten mellan stadens biotoper – en urban ekodukt.

Plats: Stockholm, under bron på Östra Järnvägsgatan.
Installationen pågår till och med den 31 mars. Läs mer | Se film