Nyheter

Ljud i stadsmiljö angeläget ämne vid universitet

Publicerad: 2011-02-14

Ljud i stadsmiljö blir ett alltmer angeläget ämne, vilket återspeglas bland annat genom att fler och fler arbeten i ämnet produceras vid landets universitetsutbildningar. Följande är från 2010:

Erlandsson, Thomas. 2010. Ljudinstallationer i Sveriges utemiljö. Examensarbete vid Institutionen för Stad och Land. SLU, Ultuna.

Larsson, Ulla. 2010. Bostadsgårdens ljudmiljö i stadsbebyggelse. Utformningens betydelse för ljudupplevelsen. Examensarbete vid Institutionen för Stad och Land, SLU, Ultuna

Lindström, Tove. 2010. De tysta skötselmetoderna : Värdet av bullerfria trädgårdar och tillgången till naturens ljudlandskap. M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö. Gävle

Pallin Sara. 2010. Vad hör du? Ljudets betydelse för en plats. Kandidat vid Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. SLU, Alnarp.

Wejbro Maria. 2010. Börja Lyssna! Ljuds betydelse för utemiljön. Kandidat vid Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. SLU, Alnarp.