Nyheter

Hälsoeffekter av dubbelexponering för partiklar och buller

Publicerad: 2011-01-26

MetalundMetalund presenterar forskning kring hälsoeffekter vid dubbelexponering av partiklar och buller. Till Metalunds hemsida.

Symposium 25 mars: Buller i blåsväder

Publicerad: 2011-01-26

windLjudmiljöcentrum arrangerar ett tvärdisciplinärt symposium för att ge en vetenskaplig genomlysning av problem runt vindkraft och buller. Medverkande bl.a. Eja Pedersen, Martin Almqvist och Gösta Bluhm. Tid: förmiddagen den 25 mars 9-12.30. Lokal: Palaestra Ljudmiljöcentrums hemsida.

 

Januari 2011. Nytt filmklipp: The singing ringing tree

Publicerad: 2011-01-17

singing-ringing-tree-200Nytt klipp från You Tube: The Singing ringing tree utanför Bernley, Lancashire. Piporna som skulpturen är uppbyggd av genererar toner . Pipornas längd, utformning och placering i förhållande till varandra påverkar vilka harmonier som skapas när vinden blåser över det karga landskapet och spelar på trädet.

Foto: Daniel Childs. Till filmklippet.