Nyheter

December 2010: Ljud gör ambulanstur behaglig

Publicerad: 2010-12-06

logo_politikken

I ambulanser finns många ljud från apparater och avancerad utrustning, som kan verka stressande på patienten. Därför ska man nu tillföra ljud som täcker över dessa och samtidigt verkar lugnande på patienterna. Läs mer i Politiken här.