Jämförelse av trafiklösningar

Jämförelse av hur billjudet förändras utifrån två olika trafiklösningar på Adolf Hedins väg i Kiruna. I fallet där utförandet tillät en högre hastighet blev ljudet inte bara högre, utan fick även en mer dissonant karaktär och påkallade uppmärksamhet då ljudet förflyttade sig snabbare.