Järnmalmstågets inbromsning i Narvik

Upp till 68 vagnar lastade med järnmalm som bromsas in i nedförsbacke. Varje vagn är försedd med en bromsmekanism och det tunga gnisslande ljudet kan höras över stora delar av staden, på vissa ställen dominant och på andra som en atmosfärsskapande krydda. Ljudet utgör en kraftfull berättelse om tåg, järn, industri och om regionens hjärta. Målet för tåget är Narviks stora hamnanläggning från vilken malmen ska skeppas ut.