Trafikbrus vid Slussen

Trafikbrus i närheten av Slussen, Stockholm.
Förutom en hög decibelnivå hörs en något dissonant ton, karaktäristisk för brus från bilar i högre hastigheter. En annan negativ egenskap är avsaknaden av harmonisk rytm och variation (jämför: mer naturligt förekommande brus som lövprassel och vattenljud).