Vattenorgeln i Villa d’este, Italien

Renässansvillan Villa d’este utanför Rom är känd för sina över femhundra fontäner, vattenspel och vattenöverraskningar som alla drivs mekaniskt i gammal god ingenjörsanda. Med hjälp av tyngdkraften forslas vattnen genom tunnlar under jord, och leds till de olika installationerna som drivs enbart av det naturliga trycket. Även piporna i vattenorgeln drivs av vattnets tyngd och tryckkraft.

Villa d’este: Pirro Ligorio and Alberto Galvani 1550. Läs mer

Orgel och hydralulik: Claude Venard och Thomaso Chiruchi