Nyheter

7 maj – Vårsymposium om ljud i utemiljö

Publicerad: 2010-04-29

Ljudmiljöcentrum - vårsymposium

Vårsymposium i Alnarp den 7e maj! Ljudmiljöcentrum i samarbete med SLU. Aktuell forskning i miljöperception och rofylldhetsaspekter i planering av utemiljöer. Läs rapporten.

17 april – Movium-Bulletinen – ute nu!

Publicerad: 2010-04-17

Movium-Bulletinen_1_2010-2-1I planeringsskedet skapas förutsättningar för de aktiviteter och ljud som kommer att finnas – och var de kommer att finnas. Stadens komposition kan styras genom den fysiska utformningen av rummen, och ljud kan begränsas, stimuleras eller läggas till.                           .

Läs Bulletinen som pdf.