Stadens ljud – slutrapport

Stadens ljud (200 – Slutrapport för samarbetsprojektet mellan Helsingborg, Malmö, Göteborg och Stockholm och delegationen för hållbara städer. Huvudfrågan som undersöktes var riktvärden och buller i förhållande till nybyggnation. Pdf.

Novel solutions for quieter and greener cities

Hosanna. (2013). Forskningsprojektet Hosannas broschyr om effekter av olika gröna åtgärder för reducering av ljud.
Hosannas hemsida Broschyren

Trafikbuller och planering IV

Trafikbuller och planering IV – Med bl.a. enkätstudie av boendes störning. Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB,
Länsstyrelsen i Stockholms län och Miljöförvaltningen vid Stockholms stad.

Socialstyrelsen 2008. Buller – Höga ljud och buller inomhus

Socialstyrelsen 2008 Buller – Höga ljud och buller inomhus.