Ljudlandskap i MKB

Hedfors Per. (2002). Ljudlandskap i MKB. Att utreda påverkan på ljudmiljöer med MKB. Rapport vid Inst. För Landskapsplanering, SLU, Ultuna.

Ljudbok

Ljudboken – Ljudportal online med omfattande information om ljud, buller och akustik. (Ljudmiljö för bättre hälsa). Länk.

Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad

Mossberg, Frans (red.) (2010). Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad. Ljudmiljöcentrums skriftserie. Rapport nr 9, från symposium 7 maj 2010. Redaktör: Frans Mossberg. Beställ | Pdf