Maskering

Maskering av E10 i Abisko

I klippet passerar två bilar, men ljudet från forsen maskerar dem nästan fullständigt.

Gavleån

Ljud är mer än bara nivåer. Gavleåns höga brus dränker ut ljud från övergående väg helt och hållet, men nivåerna tycks ändå inte vara påträngande.

Södervärns busstation, Malmö

Maskering/Ljudrefug vid

Södervärns busstation, Malmö

En rum av vattenljud skapar variation på den trafikintensiva platsen och flyttar fokus.

Gatukontoret, Malmö stad

Maskering av motorväg

Enklare simulering av hur ett vägnära område kan upplevas, beroende på bullervallens och vegetationens utformning. Exakt samma trafikljud har använts i två olika scenarios. Särskilt asp och andra popplar i vindutsatta lägen ger en stark maskerande effekt. Visuella aspekter är också viktiga. En bullervall som är totalt spikrak väcker associationer till vägen och den stora och hastiga skala som råder där. En organisk och mänsklig skala i formen ger en naturlighet som gör att det blir lättare att acceptera maskeringen.