Funktioner

Ljudjämförelse trafiklösningar

Jämförelse hur billjudet förändras för två olika trafiklösningar på Adolf Hedins väg i Kiruna. I det fallet där utförandet tillät en högre hastighet blev ljudet inte bara högre, utan fick dessutom en mer dissonant karaktär och påkallade uppmärksamhet eftersom ljudet förflyttade sig snabbare.