Absorption och Reflektion

Gång- och cykeltunnel

Tunnelns reflektioner resonerar och skapar en stark förstärkning och tydlig, nästan musikalisk ton när cyklarna passerar. Ljudets svar ger en kontakt och interaktion med arkitekturen – ofta kan man höra hur barn och andra provar akustiken med olika utrop. Hur låter betong?

Absorption och reflektion

Dokumentation av bland annat en central torgyta med och utan snö. Trafikintensiteten var liknande vid båda tillfällena.

Snö absorberar ljud, liksom exempelvis organisk jord och torv. En grönare stad ger därför ett lägre bakgrundsbrus och skapar förutsättningar för en mer relevant ljudmiljö där helt nya ljud får möjlighet att komma fram.

Vattenvägg

Vattnet faller direkt mot ett hårt material, och det relativt högfrekventa ljudet som skapas berättar mycket om mötet. Ljudet reflekteras och förstärks mot väggen, vilket gör att det färgas ytterligare en gång av materialet.

Solbjerg Plads, Köpenhamn