Referensljud

Järnmalmstågets inbromsning i Narvik

Upp till 68 vagnar lastade med järnmalm som ska bromsas in i nedförsbacke. Varje vagn är försedd med bromsmekanism och det tunga gnisslande ljudet kan höras över stora delar av staden, på vissa ställen dominant och på andra som en atmosfärsskapande krydda. Ljudet utgör en kraftfull berättelse om tåg, järn, industri, och regionens hjärta. Målet för tåget är Narviks stora hamnanläggningenfrån vilken malmen ska skeppas ut.

Maskering av E10 i Abisko

I klippet passerar två bilar, men ljudet från forsen maskerar dem nästan fullständigt.

Järnmalmsgruvan i Kirunavaara

Hur låter järnmalmsgruvan i Kirunavaara?
Under berget i Kiruna döljer sig en hel stad. Här finns 40 mil körbar väg, vindlande gångar, museum, restaurang, bio och ett kafé. Ljudinspelningen är från ca 500 meter under toppnivån.

Ljudjämförelse trafiklösningar

Jämförelse hur billjudet förändras för två olika trafiklösningar på Adolf Hedins väg i Kiruna. I det fallet där utförandet tillät en högre hastighet blev ljudet inte bara högre, utan fick dessutom en mer dissonant karaktär och påkallade uppmärksamhet eftersom ljudet förflyttade sig snabbare.

Trafikbrus vid Slussen

Trafikbrus i närheten av Slussen, Stockholm.
Förutom en hög decibelnivå också en något dissonant tonkaraktär, som är en av de fysiska egenskaperna som utmärker trafikbrus från bilar i högre hastigheter, jämfört med naturligt förekommande brus som lövprassel och många vattenljud. En annan egenskap är avsaknaden av harmonisk rytm och variation.

Ek och Tall

Ek och Tall. Inspelat i Hågadalen, Uppsala.

Lekplats, Kungsgatan, Malmö

Dokumentation av en lekplats – en sonotop.

Ett brett, grönt promenadstråk dominerar det breda rummet som Kungsgatan i Malmö utgör. Kungsgatan utgör ett exempel på hur bredare genomfartsvägar skulle kunna komma att se ut om man väljer att nedprioritera trafiken i framtidens städer. En grönare stad ger många fördelar – också akustiskt, eftersom de lokala och, för platsen, relevanta ljuden kommer fram bättre.

Gång- och cykeltunnel

Tunnelns reflektioner resonerar och skapar en stark förstärkning och tydlig, nästan musikalisk ton när cyklarna passerar. Ljudets svar ger en kontakt och interaktion med arkitekturen – ofta kan man höra hur barn och andra provar akustiken med olika utrop. Hur låter betong?

Gamla stans gränder

Reflektion och resonans i smala gränder förstärker lokala ljud, samtidigt som tex. omgivande trafik utestängs.  Gränderna klingar också olika beroende på utformning.

Gavleån

Ljud är mer än bara nivåer. Gavleåns höga brus dränker ut ljud från övergående väg helt och hållet, men nivåerna tycks ändå inte vara påträngande.

Södervärns busstation, Malmö

Maskering/Ljudrefug vid

Södervärns busstation, Malmö

En rum av vattenljud skapar variation på den trafikintensiva platsen och flyttar fokus.

Gatukontoret, Malmö stad

Maskering av motorväg

Enklare simulering av hur ett vägnära område kan upplevas, beroende på bullervallens och vegetationens utformning. Exakt samma trafikljud har använts i två olika scenarios. Särskilt asp och andra popplar i vindutsatta lägen ger en stark maskerande effekt. Visuella aspekter är också viktiga. En bullervall som är totalt spikrak väcker associationer till vägen och den stora och hastiga skala som råder där. En organisk och mänsklig skala i formen ger en naturlighet som gör att det blir lättare att acceptera maskeringen.